اکتوبر 27, 2020

د شهید امیرالمؤمنین تقبله الله د شهادت لومړی تلین