سپتمبر 29, 2020

دررثای منصور!

دررثای منصور!

راشد_مبارز

تو ماه پرنور جهاد تو آفتاب انوری !
در آسمان عشق من تو آن یگانه اختری!

در انتظار مقدمت گذشته سالیان سال
چشم ودل جهانیان ندیده چون تو رهبری!

لرزه بر اندام عدو ز اسم تو فتاده بود
زاده نشد در این زمان شبیه تو دلاوری!

شکسته ای جهان کفر تو ای امیر غازیان
ز نسل خالدی یقین، تو یادگار بوذری !

موسی قرن ما بُدی ز بهر فرعون زمان
تیغ برهنه ی خدا بر سر قوم سامری!

ناصر دین حق شدی با همه وجود خود
من به فدای غیرتت، تو ام یگانه رهبری!

در ره عز دین حق سر به نموده ای فدا
جسم وتن نازک تو گشته کباب و اخگری!

به نار نمرود زمان برشته گشتی ای امیر
چه سان نگویمت که تو خلیل دور حاضری!

صداقت وشجاعتت زبان زد یار و رقیب
نگفته هرگز بد تو بجز دوسه کور وکری!

چودل شود به یاد تو ز بهر سرکوب ستم
دیده شود کاسه خون نیابمت چون اثری!

بهشت عدن حق بود مسکن و منزلگه تو
نشسته در حریم تو جماعت حور و پری!

ز بهر یاد بود تو نوشته راشد این بیان
به مدح خوبان خدا نموده رو به شاعری!

در آسمان عشق من تو آن یگانه اختری!
چشم ودل جهانیان ندیده چون تو رهبری!

این شعر را به مناسبت دومین سالگرد شهادت ناجوانمردانه امیر المومنین وقائد المجاهدین اختر محمد منصور زعیم فقید امارت اسلامی افغانستان سروده ام امیدوارم که مورد پسند تان واقع گردد!

6 رمضان المبارک 1439 هـ ق

Related posts