اګست 15, 2020

د بريدونو موسم !

د بريدونو موسم !

شاعر:نظام کندهاری
د سولې په خبرو مو چې پام نکړي غلط
غليم درنه په مکر خپل مرام نکړي غلط

موسم شو د بريدونو، ورته اور کړئ سمې غرونه
غربيان مو چې په خپل کاذب کلام نکړي غلط

تر څو يې چې له دې خاورې پښې نه وي سپکې کړي
نو فکر به زمونږ د انتقام نکړي غلط

که خدایۚ کول دا سپين کاروان به رسي تر منزله
له دې سپيڅلې لارې نه چې ګام نکړي غلط

امت ته به يې هم راځي نصرت له آسمانونو
مسير چې د خپل ګران خيرالانام نکړي غلط

انجام د يرغلګرو دلته تل وي حتمي ماته
په رنګارنګ نومونو به انجام نکړي غلط

چې غواړي د دښمن و دسيسو ته زيرک اوسي
هغه به وصيتونه د نظام نکړي غلط

Related posts