اګست 08, 2020

د بدر ورځ/ عقابي

د بدر ورځ/ عقابي

شاعر:عقابي جانان

د جنګ، جهاد تاريخ کې مونږ لرو د بدر ورځ
په ناز او افتخار باندې لمانځو د بدر ورځ

په درې سوه او ديارلسو کسانو مو وهلي
کفارو ته نن هم وريادوو د بدر ورځو

په کلک عزم يقين او په نصرت د ذوالجلال
د دين په دښمنانو جوړوو د بدر ورځ

د وخت هر ابوجهل ته مونږ ماتې ورکوی شو
زلميو ته مونږ تل بيانوو د بدر ورځ

د خدای د نصرتونو په مفهوم باندې چې پوه شي
په هر يوه ماشوم مونږ يادوو د بدر ورځ

چې کله د رسول او د اصحابو سيرت ليکو
په سر کې به حتماً مونږه ليکو د بدر ورځ

تاريخ مو ” عُقابي ” په دې غزوې باندې رنګين دی
دا ځکه په هيڅ شان نه هېروو د بدر ورځ

۱۷ رمضان ۱۴۴۱ د بدر د غزا ورځ

Related posts