اګست 15, 2020

آزاد اوسه/ عزیز شکیب

آزاد اوسه/ عزیز شکیب

شاعر: عزیز شکیب

ژوند دي یوسه خو پیړۍ دي بلا مه وړہ
سر نه تیر شه خو پګړۍ دي بلا مه وړہ

بې وجـودہ وجود مه مـوندہ لار یوسه
اور ایرې شـه پـورګنۍ دي بلا مه وړہ

دا چي ټول جھان په کلکه درته ګوري
مُـقدم اوسـه سـیالۍ دي بلا مه وړہ

د تاریخ د ھسکي پاڼي ځلاند لمر سه
میوند جوړ کړہ ملالۍ دي بلا مه وړه

را غونډ شوی دي په ثغر ټول کافر دی
وقت دي یوسه خو صدۍ دی بلا مه وړه

د افـغان نـسل افـغان افـغان بـچیه
مړ شه مړ شه خو تڼۍ دي بلا مه وړه

ستا عزیز شکیب له ډیرو مدو وائي
آزاد اوســــــــــه آزادۍ دي بلا مه وړه

Related posts