جنوري 25, 2021

فراه مرکزچریکي برید کي یوپولیس قتل شو

پرون ناوخته مازدیګر دفراه مرکزاړوندګنهکان پمپ سیمه کي یوګوډاګی پولیس چریکي بریدکي ځای پرځای قتل شو
2020/11/26

Related posts