مارچ 05, 2021

نوې ټپه

نوې ټپه

 

نصرت طالب
دغـازي جانان کیسه لیکي اوخاندي
ملالـۍ نوې ټپه لیکي او خاندي

پـه اُوږو باندې کِرامُ الکاتِبِین یې
دطالب تکبیره نعره لیکي اوخاندي

دیتیم مور دګلدوز څادر په څنډه
دشهید جانان نامه لیکي اوخاندي

دشهید وینې غوټۍ غوټۍ نصرته
چې ښکاره شي کلِمه لیکي اوخاندي

۰۰۰نصرت طالب۰۰۰

Related posts