اپریل 23, 2021

له چناره تر چناره!

له چناره تر چناره!

شاعر: نظام

نصيب يووړم له پرهاره تر پرهاره
زه او درد يو له سهاره تر سهاره

ګلابونه مو خزان په ولجه يوسي
منتظر يو له بهاره تر بهاره

څو قدمه د لمبو په تل کې اخلي
لاروي ځي له قراره تر قراره

سترګي توري کړي بيا ځي وينو کې لامبي
روانيږي له سنګاره تر سنګاره

هم يې سيوري ته کېنو هم مو تابوت شي
زندګي مو له چناره تر چناره

له يوه ژونده تابيا نيسو د بل ژوند
کډه کيږو له بازاره تر بازاره

شيرين جام د کوثر غواړم هېر مي نکړې
نظام راغلم له خماره تر خماره

Related posts