اپریل 23, 2021

دآزادۍ تړون 

دآزادۍ تړون 

 ټکور ملنګ:

وطنــه بیــــابـــه شــې آباد په شــملــه وروڅېـرو

پـه اســلام پالــومـلت پـالوسترو ستــروڅـېرو

هیواده ته به بیازرغون شې په ګلــونوبانــدي

شې به خپلواک له دې بدرنګوستمګروڅېرو

د حــریت ناوې مــوپه سرولاسـونـوراوړه درته

د آزادۍ تــړون لاس لیـک کــړ مـــخوروڅېــرو

یوکوږ پټکی ملنګ سړی له سپين بیرغه سره

دسپیــن لښـــکر تـر مـــخ  روان دڅڼیـوروڅېـرو

وې به ملــګري دسنــګراوسندربولي قیـصې

بیـابــه مــــوکلی شي آبادپه جــلوه ګروڅېـــرو

ټــکورملنګه له زندان  یې مدرســه جـوړه کړه

دې فــــولادي مــــړونداو دغــــــه زړورو څېـــرو

Related posts