مې 09, 2021

راپور ویدیویی بازدید همکار ستودیو الاماره از کلنیک چاهی خیل ولسوالی اله سای نشر شد.

راپور ویدیویی بازدید همکار ستودیو الاماره از کلنیک چاهی خیل ولسوالی اله سای نشر شد.

همکار ستودیو الاماره در ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا از کلنیک چاهی خیل این ولسوالی بازدید نموده و با یک تن از داکتران این کلنیک مصاحبه انجام داده.

این راپور از لینک های ذیل دانلود نماید

 

 

کيفيت اعلی

 

کيفيت متوسط

 

فارمت موبايل

 

 


 

HD Quality Medium Quality Mobile Quality

 

دالاماره ویب پاڼي د ویډيو څانګه

Home

 

Related posts